Marskość Wątroby

Marskość wątroby a alkoholizm

Marskość wątroby jest przewlekłą, postępującą i nieodwracalną chorobą. Nieleczona, prowadzi do zgonu. Często jedynym ratunkiem dla chorych jest przeszczep tego narządu. Od momentu pojawienia się pierwszych objawów 5 lat przeżywa jedynie 45% chorych, a 10 lat- około 15%. Marskość stanowi 12 przyczynę zgonów na świecie, a ilość osób w Polsce, które na nią chorują (wiele z nich o tym jeszcze nie wie) – około 100 tysięcy.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za marskość wątroby jest ALKOHOL.

Choroba często przebiega podstępnie, w pierwszym okresie jest bezobjawowa i można ją wykryć jedynie na podstawie badań laboratoryjnych.

Do innych przyczyn marskości zalicza się m.in. zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, C, lub D, choroby autoimmunologiczne i metaboliczne np. choroba Wilsona, mukowiscydoza, choroby dróg żółciowych i niektóre leki m.in metotreksat i statyny.

Istotą choroby jest postępujący proces włóknienia i przebudowy architektury wątroby, w wyniku czego dochodzi do utraty czynnego miąższu i rozwoju objawów.

Wątroba jest bardzo ważnym i niezbędnym do życia narządem, gdyż:

  • oczyszcza organizm z toksyn,
  • magazynuje żelazo i witaminy A, B12, C, D, K,
  • wpływa na układ krzepnięcia krwi,
  • produkuje i magazynuje niektóre białka krwi, glukozę cholesterol, trójglicerydy, enzymy,
  • wytwarza i wydziela żółć, która emulguje tłuszcze,
  • pełni funkcję termoregulacyjną, wytwarzając ciepło.

W pierwszym okresie choroba jest bezobjawowa lub JEDYNYM objawem jest osłabienie i łatwa męczliwość.

Następnie mogą pojawić się stany podgorączkowe, utrata apetytu, spadek masy ciała, skurcze mięśni, swędząca skóra o żółtawym zabarwieniu, nudności i wymioty.

Gdy marskość osiągnie stadium zaawansowane dochodzi do wodobrzusza, żylaków przełyku (ryzyko zgonu w przypadku pęknięcia bardzo duże), encefalopatii wątrobowej (zaburzenia pamięci i orientacji aż do zupełnego otępienia) i niewydolności nerek.

Marskość wątroby – zapobieganie

Marskość wątroby jest stanem przednowotworowym, z którego rozwija się rak wątrobowokomórkowy.

Abstynencja alkoholowa jest podstawowym i niezbędnym czynnikiem w zapobieganiu marskości wątroby na tle alkoholowym, a Esperal znacząco pomaga uniknąć marskości. Również w przypadku już rozpoznanej choroby, abstynencja jest konieczna, gdyż istotnie wydłuża przeżycie.

Nie można oczywiście pominąć również okresowych badań laboratoryjnych i obrazowych jamy brzusznej.